Temat: edukacja

Pieniądze dla ZSP nr 2

szkoły.png

Prawie milion złotych na kursy zawodowe i staże dla uczniów, niecałe 100 tys. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ponad 316 tys. na remonty i wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu. Tak w skrócie wygląda realizacja „Programu rozwoju ZSP nr 2 – edycja 2”. W całości są to środki unijne.

więcej: Pieniądze dla ZSP nr 2


Historia sieradzkich lasów

muzeum.jpg

W neolicie 90 procent powierzchni dzisiejszej ziemi sieradzkiej stanowiły tereny zalesione, z wielogatunkowymi lasami liściastymi i mieszanymi. Dominowały wówczas grądy oraz łęgi, podobne do tych, jakie dziś możemy oglądać w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Potem, gdy pojawił się człowiek, było już tylko gorzej. W średniowieczu lesistość wynosiła tu już tylko około 50 proc. Powierzchnia leśna coraz bardziej się kurczyła, co wiązało się z powstawaniem grodów i wsi – mówi Mariusz Gławenda.

więcej: Historia sieradzkich lasów


Dofinansowanie na zdalne nauczanie

grafika.jpg

Gmina Goszczanów po raz drugi otrzymała dofinansowanie skierowane na zdalne nauczanie! Tym razem w wysokości 55 000,00 zł, w ramach programu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cała kwota zostanie przeznaczona na zakup tabletów dla uczniów Szkół z terenu Gminy Goszczanów.

więcej: Dofinansowanie na zdalne nauczanie