Historia sieradzkich lasów

muzeum.jpg

W neolicie 90 procent powierzchni dzisiejszej ziemi sieradzkiej stanowiły tereny zalesione, z wielogatunkowymi lasami liściastymi i mieszanymi. Dominowały wówczas grądy oraz łęgi, podobne do tych, jakie dziś możemy oglądać w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Potem, gdy pojawił się człowiek, było już tylko gorzej. W średniowieczu lesistość wynosiła tu już tylko około 50 proc. Powierzchnia leśna coraz bardziej się kurczyła, co wiązało się z powstawaniem grodów i wsi – mówi Mariusz Gławenda.

więcej: Historia sieradzkich lasów


Dodaj komentarz