WróblewInny termin odbioru odpadów

Mieszkańcy Słomkowa Suchego, Słomkowa Mokrego, Bliźniewa, Gaju, Orła Białego, Wągłczewa oraz Wągłczewa-Koloni.

W harmonogramie odbioru odpadów komunalnych pojawił się błąd dotyczący odbioru odpadów segregowanych przewidziany na 22.06.2020 roku. Odbiór w/w odpadów odbędzie się 29.06.2020 roku (poniedziałek).